چرخ قطار

چرخهای قطار به سفارش شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران