چرخ های جرثقیل

انواع چرخهای جرثقیل از قطرهای 680 تا 1050 میلی متر به سفارش شرکت فولاد مبارکه اصفهان